Ambitie Den Haag om meer energieneutrale woningen te realiseren

Den Haag wil de komende 5 jaar 25.000 tot 30.000 energieneutrale woningen realiseren. Dit is te kennen gegeven tijdens de Haagse Energietop, waar 16 partijen een intentieverklaring tekenden om samen te werken aan een klimaatneutrale stad. Dit houdt in dat deze partijen in Den Haag 100 procent duurzame energie willen gebruiken.
Er moet echter nog wel veel gebeuren. Huizen moeten worden geisoleerd, afgesloten worden van aardgas en groene energie uit wind, water en zon gebruiken. In Den Haag opent in 2018 ook de eerste Nederlandse binnenstedelijke aardwarmtecentrale. Dit is een grote kans voor Den Haag voor het winnen van aardwarmte.

6 februari 2018
Bron: Duurzaamgebouwd.nl